Ketua Kaum Daerah TatauKetua Kaum Daerah Tatau

BIL

NAMA

BIDANG KUASA 

 JAWATAN  

DAERAH

1

Bennet Jumat Ak Ujan

Rumah Bennet Jumat, Jalan Tatau/Sibu

Tuai Rumah

Tatau

2

Agau Anak Nyawai

Rumah Agau, Sungai Setapang, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

3

Nyaton Anak Menin

Rumah Nyaton, Nanga Palawan, Anap, Tatau

Ketua Kampung

Tatau

4

Ngang Kulleh

Rumah Ngang, Data Kakus, Tatau

Ketua Kampung

Tatau

5

Junak Anak Sumok

Rumah Junak, Sungai Sangan, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

6

Itam Anak Ujok

Rumah Itam, Sungai Kelawit, KM 16, Jalan Tatau/Sibu

Tuai Rumah

Tatau

7

Sudok Anak Ujai

Rumah Sudok, Batu Bertungkat, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

8

Michael Junus Anak Rekan

Rumah Michael Junus, Kampung Rantau Aur, Nanga Tekalit, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

9

Tawie Ak. Linggang

Rumah Tawie, Sungai Serupai, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

10

Jiram Anak Sain

Rumah Jiram, Jalan Tatau/Sibu

Tuai Rumah

Tatau

11

Morse Ak. Ungka

Rumah Morse, Lubok Pass, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

12

Ado Ak. Bilong

Rumah Ado, Lubok Kubong, Kakus, Tatau

Ketua Kampung

Tatau

13

Nibong Ak. Kerokoh

Nanga Nibong, Sungai Entajom, Sangan, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

14

Lim Tchia Khua @ Lim Cheng Huei

Pasar Lama Tatau/Pusat Dagangan Mercu/Taman Kim

Kapitan Cina

Tatau

15

Jampi Anak Iran

Rumah Jampi, Nanga Bulu, Anap, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

16

Jemat Ak Kudang

Rumah Jemat, Ulu Anap, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

17

Sulang Ak Lah

Rumah Sulang, Jalan Tatau/Sibu

Tuai Rumah

Tatau

18

Giri Ak. Dinggon

Rumah Giri, Sungai Senunok, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

19

Baong Anak Itam

Rumah Baong, Nanga Biban, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

20

Michael Ugong Ak. Anjan

Rumah Michael Ugong, Jalan Tatau/Sibu

Tuai Rumah

Tatau

21

Ahsoon Ak. Rajah

Rumah Ahsoon, Sungai Empang, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

22

Ngubang Anak Ajum

Rumah Ngubang, Nanga, Sidang, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

23

Meludu Ak. Jaraw

Rumah Meludu, Nanga Kakus, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

24

Sujang Anak Jemang

Nanga Maing, Kakus, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

25

Tasek Bilong

Kampung Selawan, Data Kakus, Tatau

Ketua Kampung

Tatau

26

Gerosen Anak Jubin

Rumah Gerosen, Nanga Tekalit, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

27

Sylvester Bunsu Anak Ganyun

Rumah Sylvester Bunsu, Nanga Selalai, Kakus, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

28

Kennedy Anak Chulo

Sungai Entajum, Sangan, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

29

Bilun Anak Sipok

Rumah Bilun, Nanga Pengabang, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

30

Edwin Engkulau Ak Jelani

Rumah Engkulau, Nanga Belungai, Kakus, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

31

Ta'a Ak Layang

Rumah Ta'a, Lubok Salumon, Kakus, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

32

Radin Ak Jelemin

Rumah Radin, Sungai Entajum, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

33

Suran Ak Unow

Rumah Suran, Nanga Meta, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

34

Sanggat Ak Langgat

Rumah Sanggat, Jalan Semarakan, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

35

Jalong Anak Anyik

Rumah Jalong, Nanga Buan, Tatau

Ketua Kampung

Tatau

36

Arjey Anak Kenai @ Ajey Anak Kenai

Rumah Arjey, Nanga Mina, Kakus, Tatau

Ketua Kampung

Tatau

37

Sekaya Ak. Tulang

Rumah Sekaya, Sungai Penyarai, Kakus, Tatau

Ketua Kampung

Tatau

38

Peter Deno Amit Jalong

Kampung Amit Jalong, Data Kakus, Tatau

Ketua Kampung

Tatau

39

Malo Ak. Jaah

Rumah Malo, Nanga Penyarai, Kakus, Tatau

Ketua Kampung

Tatau

40

Dilang Anak Gindang

Lubuk Numpu, Tatau, Bintulu

Tuai Rumah

Tatau

41

Matu Ak Muku

Nanga Temunih, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

42

Belong Ak Entalang

Rumah Bilong, Nanga Serenggas, Ulu Anap, Tatau.

Tuai Rumah

Tatau

43

Sili Anak Jampah

Muput Kiri, Tatau, Bintulu

Tuai Rumah

Tatau

44

Mawang Ak Mat

Sungai Takan, Tatau, Bintulu

Tuai Rumah

Tatau

45

Sawan Ak Ligan

Nanga Sepurun, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

46

Jan Anak Jelian

Ulu Sungai Tau, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

47

Janti Anak Gayam

Rumah Janti, Sungai Sana, Ulu Anap, Tatau.

Tuai Rumah

Tatau

48

Ringkai Ak Rabeng

Rumah Ringkai, Nanga Mejau, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

49

Pandang Anak Janting

Rumah Pandang, Nanga Kelam, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

50

Gisa Ak. Pandang

Rumah Gisa, Sungai Tabau, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

51

Nyalu Ak. Tabor

Rumah Nyalu, Sungai Darah, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

52

Muli Ak. Bilap

Rumah Muli, Jalan Tatau/Bintulu

Tuai Rumah

Tatau

53

Dingon Anak Janang

Rumah Dingon, Jalan Tatau/Sibu

Tuai Rumah

Tatau

54

Berasap Anak Selan

Rumah Berasap, Jalan Tatau/Bintulu

Tuai Rumah

Tatau

55

Saong Ak. Jelani

Rumah Saong, Sungai Kemena, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

56

Empaling Anak Mawie

Rumah Empaling, Jalan Tatau/Sibu

Tuai Rumah

Tatau

57

Chendang Ak Anggau

Rumah Chendang, Jalan Tatau/Sibu

Tuai Rumah

Tatau

58

Lunsa Ak Panto

Rumah Lunsa, Sungai Latong, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

59

Serai Ak Blachan

Sungai Muput Kanan, Anap, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

60

Enteri Anak Aju

Nanga Takan, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

61

Nanang Ak Kumbang

Nanga Temajai, Anap, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

62

Beriak Ak. Pindau

Rumah Beriak, Jalan Tatau/Bintulu

Tuai Rumah

Tatau

63

Ngindang Anak Buan

Rumah Ngindang, Sungai Sangan, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

64

Was Anak Janteng

Rumah Was, Sungai Entajom, Sangan, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

65

Afred Jalang Anak Lumpoh

Rumah Afred, Anap Hilir, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

66

Pagah Anak Sebang

Rumah Pagah, Sungai Sangan, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

67

Sipok Anak Usop

Rumah Sipok, Jalan Tatau/Bintulu

Tuai Rumah

Tatau

68

Apee Anak Banta

Rumah Apee, Sungai Sap, Tatau, Bintulu

Tuai Rumah

Tatau

69

Samanggat Anak Bubon

Rumah Samanggat, Nanga Dia, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

70

Enggul Anak Ujan

Rumah Enggul, Sungai Selitut, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

71

Buli Anak Jamit

Rumah Buli, Sungai Semanok, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

72

Gumbang Anak Achak

Rumah Gumbang, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

73

Francis A/K Lagan

Rumah Francis, Sungai Sap, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

74

Degom Anak Usit

Rumah Degom, Nanga Puti, Kakus, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

75

Jimbai Anak Bandir

Rumah Jimbai, Nanga Kelebu, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

76

Jeli Anak Gaun

Rumah Jeli, Nanga Muput, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

77

John Guan Anak Barraw

Rumah John, Pasir Nangka, Tatau.

Tuai Rumah

Tatau

78

Jonathan Philip Anak Bunyeh@Bunyih

Rumah Agat, Sungai Annau, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

79

Maring Anak Galagai

Rumah Maring, Sungai Sangan, Tatau

Ketua Kampung

Tatau

80

Kanyan Anak Abok

Rumah Kanyan, Sungai Penyarai, Kakus, Tatau

Ketua Kampung

Tatau

81

Stanly Anak Lunyong

Rumah Lunyong, Sungai Serupai, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

82

Salang Anak Unsa

Rumah Mandau, Jalan Tatau/Bintulu

Tuai Rumah

Tatau

83

Imban Anak Jingga

Rumah Imban, Sungai Merbok, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

84

Satim Bin Gapar

Kampung Dagang, Tatau

Ketua Kampung

Tatau

85

Mawoh Anak Garit

Rumah Mawoh, Sungai Kelawit, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

86

Nyanau Anak Jabong

Telok Engkabang, Tatau, Bintulu

Tuai Rumah

Tatau

87

Gelukau Anak Jakop

Nanga Dan, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

88

Charlee Anak Ujang

Rumah Charlee, Sungai Sap, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

89

Bajing Anak Libai

Rumah Bajing, Jalan Tatau / Sibu

Tuai Rumah

Tatau

90

Wan Anak Brujong

Rumah Wan, Kerangan Paji, Anap, Tatau

Ketua Kampung

Tatau

91

Robert Anak Nuing

Rumah Robert, Nanga Penyarai, Kakus, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

92

Sedin Anak Lasah

Rumah Sedin, Nanga Bakiran, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

93

Suang Anak Gambai

Nanga Sana, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

94

Ramli Bin Tema

Kampung Seberang, Kuala Tatau

Ketua Kampung

Tatau

95

Joshua Renang Anak Manai

Rumah Joshua Renang, Nanga Meta, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

96

Jumput Anak Sendok

Rumah Jumput, Nanga Jita, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

97

Robert Nyembong Anak Gumbar

Rumah Robert Nyembong, Sungai Annau, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

98

Haliza Haji Mudin

Kampung Haji Ismail, Kuala Tatau

Ketua Kampung

Tatau

99

Daniel Ak Munking

Rumah Daniel, Nanga Annau, Tatau

Tuai Rumah

Tatau

100

Bail Anak Ubey

Rumah Bail, Nanga Ensawie, Tatau

Tuai Rumah

Tatau