Show More Menu
×

Pentadbiran Bahagian Bintulu

Bersatu Berusaha Berbakti

council-negeri-monument-bintulu.jpg

 

Tentang Kami

 

Daerah Bintulu yang telah dinaiktaraf menjadi Bahagian Bintulu telah mengalami pelbagai perubahan positif dan kemajuan dari pelbagai aspek.  Pejabat Residen Bahagian Bintulu sebagai teraju utama dalam pembangunan dan pentadbiran Bintulu memainkan peranan yang penting dalam memastikan Bandar Bintulu terus-menerus mencapai kemajuannya.

Secara umum Pentadbiran Bahagian Bintulu komited untuk membangunkan sebuah Masyarakat Bintulu yang makmur dan sejahtera.

Misi Kami

Memajukan Pembangunan Sosio-Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat Di Bahagian Bintulu

Visi Kami

Bahagian Bintulu Yang Maju Dari Segi Sosia-Ekonomi Menjelang 2030

 

See All
20 Feb 2024

PADU

Undian
Pengumuman