Sarawak ID | Register
×

Pentadbiran Bahagian Bintulu

Bersatu Berusaha Berbakti

Polls
Announcements

Surat Akuan/ Sumpah

SURAT AKUAN / SUMPAH

Surat Akuan / Sumpah ialah prosedur yang digunakan untuk membuat akuan dengan kepercayaan bahawa sebarang maklumat yang tersebut dalam Surat Akuan/ Sumpah adalah benar dan menurut Undang-undang Surat Akuan 1960.  Hanya pegawai-pegawai yang mempunyai kuasa Majistret berkuasa untuk mengakui surat akuan / sumpah.

Bagaimana anda memohon?

- Kemukakan surat Akuan / Sumpah dan dokumen berkaitan yang lengkap diisi dengan maklumat yang perlu diakui kepada Majistret di Pejabat Daerah (atau Pejabat Residen sekira berlakunya ketidakhadiran Majistret di Pejabat Daerah).
- Kemukakan Kad Pengenalan.
- Letakkan setem hasil bernilai RM10.00 pada salinan asal Surat Akuan / Sumpah
(kecuali Surat Akuan / Sumpah di bawah urusan rasmi kerajaan).