Sarawak ID | Register
×

Pentadbiran Bahagian Bintulu

Bersatu Berusaha Berbakti

Polls
Announcements

Menukar Nama Pemilik Senapang Patah Dari Ibu/Bapa Kpd anak

A. Pindahmilik Senapang Patah Daripada Ibu / Bapa Kepada Anak

  • Hanya dibenarkan secara probet terhad kepada anak lelaki atau anak perempuan sahaja. Lulus tapisan keselamatan daripada Polis DiRaja Malaysia dan disahkan sihat untuk menggunakan senapang patah oleh Pegawai Perubatan daripada Hospital atau Klinik Kerajaan sahaja. Senapang patah berkenaan telah disahkan masih selamat digunakan oleh Polis DiRaja Malaysia.

  • Pemilik asal telah mencapai umur 65 tahun, disahkan tidak sihat oleh Pegawai Perubatan daripada Hospital atau Klinik Kerajaan atau Hilang keupayaan (indicapacitated) untuk menggunakan senapang patah. 
B.

UNDANG-UNDANG BERKAITAN

  • Akta Senjata Api, 1960
  • Pekeliling-pekeliling Senta Api yang berkaitan

DOKUMEN UNTUK PERMOHONAN PINDAHMILIK SENAPANG PATAH
a. Dua (2) keping gambar berukuran passport,
B. Salinan Resit Pembayaran proses permohonan (RM2.00)
b. Salinan Kad Pengenalan pemohon & pemilik senapang patah,
c. Salinan Sijil kelahiran pemohon/surat akuan sumpah
d. Salinan asal lesen senapang patah (ms 1-5)
e. Surat setuju pindahmilik daripada pemilik asal senapang patah / Salinan Surat Probet / Kuasa Mentadbir Harta (Letter Administration) dan surat persetujuan adik-beradik
f. Surat pengesahan pemeriksaan senapang patah oleh Polis & pengesahan dari Pegawai Perubatan dari Hospital / Klinik Kerajaan sahaja.
g. Salinan geran tanah atau surat pengesahan pemilikan tanah pertanian & tanah NCR daripada Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat bersaksikan oleh DO/SAO
h. Salinan Resit menyimpan senapang patah di Balai Polis bagi Pindahmilik melalui Probet,
 


Pegawai untuk dihubungi
:
1. AO (N.41) Latifah bte. Pun (Pejabat Daerah Bintulu - 086-315441)
2. PT (N.19 - P/O] Hamidah (Pejabat Daerah Bintulu - 086-332434)
3. PAR (N.11) Jahar bin Kasah (Pejabat Daerah Tatau - 086-584617)
4. PT (N.19 - P/O] Sylvester (Pejabat Daerah Sebauh - 086-422111)
5. PT (N.19 - D/O) Florence Nazreen Anak Nalong (Pejabat Daerah Sebauh - 086-422111)