Sarawak ID | Register
×

Pentadbiran Bahagian Bintulu

Bersatu Berusaha Berbakti

Polls
Announcements

Pengeluaran Lesen Pungutan Awam

Lesen Pungutan Awam

Lesen Pungutan Awam dikeluarkan di bawah peruntukan Ordinan Pungutan Awam 1996 yang membenarkan pemegang lesen untuk mengumpul derma daripada orang awam.

Permohonan Lesen Pungutan Awam yang merangkumi dalam Bahagian Bintulu proses kelulusan akan dipertimbangkan oleh Residen Bahagian Bintulu sahaja.

Sekiranya pemohon ingin mengadakan pungutan awam di dua atau lebih banyak bahagian, permohonan mesti ditujukan kepada Setiausaha Kerajaan Sarawak di Tingkat 20, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya, 93502 Kuching.

Bagaimana anda memohon?

Dapatkan Borang A secara percuma di Pejabat Residen Bahagian Bintulu. Isi Borang A dalam (4) empat salinan dan kemukakannya bersama dokumen berikut:

  • Tiga (3) gambar bersaiz pasport bagi setiap pemohon dan pemungut
  • Satu (1) salinan fotostat kad pengenalan bagi setiap pemohon dan pemungut
  • Satu (1) salinan penyata akaun bank
  • Satu (1) salinan minit mesyuarat terkini

Yuran lesen sebanyak RM25.00 akan dikenakan.