Sarawak ID | Register
×

Pentadbiran Bahagian Bintulu

Bersatu Berusaha Berbakti

Polls
Announcements

FUNGSI: SEKSYEN PERANCANGAN STRATEGIK & PELAKSANAAN PROJEK

1)   Menyelaras Perancangan/Pelaksanaan/ Pemantauan dan Pelaporan bagi Program/ Projek Pembangunan Rancangan Malaysia ;

2)     Urusetia Jawatankuasa Pembangunan Bahagian Bintulu (DDC);

3)     Urusetia Jawatankuasa Pemantauan Projek (JKPP) Pembangunan Rancangan Malaysia ;

4)     Penyediaan Senarai Cadangan Projek Kecil Luar Bandar & Projek Khas (MRP);

5)     Pra-Pelaksanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Projek Kecil Luar Bandar & Projek Khas (MRP);

6)     Projek Bekalan Air Luar Bandar (BALB) Alternatif Bahagian Bintulu;

7)     Projek Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB) Bahagian Bintulu;

8)     Pengurusan Pentadbiran Tanah;

9)     Jawatankuasa Penentuan Kawasan Hidup Susah;

10)  Pelaporan kepada Jawatankuasa  berkaitan Pembangunan Peringkat Negeri seperti State Development Executive Committee (SDEC), State Development Monitoring Committee (SDMC), Permanent Secretaries and Residents Meeting,  Mesyuarat Timbalan Residen Bersama Setiausaha Kerajaan Negeri dan seterusnya;

11)   Profil Bahagian Bintulu dan Pembangunan Tahunan Bahagian;

12)   Gerakan Desa Wawasan/ Anugerah Desa Cemerlang Bahagian Bintulu;

  


OBJEKTIF SEKSYEN PEMBANGUNAN

  • Memastikan perancangan/ pelaksanaan/ pemantauan dan pelaporan bagi program/ projek Pembangunan Rancangan Malaysia (RMK) dilaksanakan mengikut jadual, bajet yang diperuntukan dan memenuhi kehendak pengguna;
  • Memastikan mesyuarat penyelarasan/ pemantauan setiap Jawatankuasa dilaksanakan mengikut kekerapan yang ditetapkan dan keputusan mesyuarat di ambil tindakan;
  • Memastikan Minor Rural Projects dan projek transformasi luar bandar dipantau dan dilaksana mengikut tempoh dan KPI yang disasarkan;
  • Memastikan semua projek-projek dilaksana mengikut garis panduan/ prosedur yang ditetapkan;
  • Memastikan nilai integriti diamalkan dalam mengendalikan projek pembangunan Bahagian Bintulu.