Sarawak ID | Register
×

Pentadbiran Bahagian Bintulu

Bersatu Berusaha Berbakti

Polls
Announcements

Permohonan Lesen Perniagaan Untuk Sendirian Berhad

PERMOHONAN LESEN PERNIAGAAN UNTUK SDN. BHD.,

Untuk mendapatkan lesen perniagaa (trade licence) syarikat hendaklah didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) terlebih dahulu. Selepas itu barulah memohon lesen di Pejabat Daerah yang terdekat.

 

Dokumen Diperlukan :

  1. Borang dan 13 atau Borang “Company Act 2016” Section 15

  2. Borang 24 dan 49 atau Borang “Company Act 2016” Section 14

  3. Memorandum and Articles of Association (untuk syarikat yang berdaftar di bawah akta syarikat 1965)

    * Jenis perniagaan yang dipohon hendaklah ditandakan.

  4. Salinan kad pengenalan / salinan passport pengarah yang telah disahkan

  5. Salinan kad pengenalan dan surat kuasa daripada pengarah (jika pemohon bukan pengarah syarikat).

  6. Cop Rasmi Syarikat (company official rubber stamp) beralamat lengkap.

 

Nota : Semua salinan dokumen hendaklah disahkan (certified true copy).