Sarawak ID | Register
×

Pentadbiran Bahagian Bintulu

Bersatu Berusaha Berbakti

Polls
Announcements

Visi, Misi & Objektif 1


VISI

“Bintulu to be Socio- Economically Developed Division by 2030”


MISI

"Advancing the Socio- Economic Development and Wellbeing of The People in Bintulu Division"


OBJEKTIF

Secara umum Pentadbiran Bahagian Bintulu komited untuk membangunkan sebuah Masyarakat Bintulu yang makmur dan sejahtera.  Secara terperinci, kita bertekad untuk mencapai objektif-objektif seperti berikut:

  • Menyediakan perkhidmatan pentadbiran dan berkanun yang cekap dan berkesan melalui Budaya Kerja Profesional dan Cemerlang;

  • Memupuk, mempertingkat dan mengekalkan perpaduan di antara kaum;

  • Membangun dan mengekalkan Bahagian Bintulu sebagai penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi negeri dan negara;

  • Memastikan pencapaian pembangunan sosio-ekonomi yang seimbang dan saksama di antara sektor ekonomi, daerah dan sosio-budaya penduduk di Bahagian Bintulu;

  • Memudahkan penyertaan golongan kurang upaya (disadvantage group) ke dalam arus pembangunan perdana; dan
  • Membangunkan dan mengekalkan Bintulu sebagai kawasan kediaman, berkerja dan beriadah yang sihat-sejahtera