Sarawak ID | Register
×

Pentadbiran Bahagian Bintulu

Bersatu Berusaha Berbakti

Polls
Announcements

Perutusan Pegawai Daerah (DO) Sebauh

Selamat datang ke Laman Sesawang Pejabat Daerah Sebauh

 

Saya mengalu-alukan para pelanggan khususnya masyarakat Daerah Ranau ke laman web Pejabat Daerah Ranau. Laman web yang direka bentuk dengan struktur yang informatif memudahkan orang ramai mengakses maklumat serta memahami peranan dan fungsi pejabat ini. Selaras dengan acuan sektor awam yang mendahulukan kepentingan rakyat dan mengutamakan pencapaian, laman web ini akan dipertingkatkan dan ditambah baik secara berterusan bagi menjamin kemudahan yang berkualiti disediakan kepada para pelanggan.embinaan laman web ini memerlukan tenaga, masa dan kemahiran yang tinggi dan tidak memadai dengan usaha kumpulan pembangunan sahaja. Oleh itu, sebarang pandangan, cadangan dan komen dari semua pihak amat diharapkan untuk memperbaiki lagi laman web ini dari semasa ke semasa.
Sekian, terima kasih.

Saya mengalu-alukan para pelanggan khususnya masyarakat Daerah Sebauh ke laman web Pejabat Daerah Sebauh. Laman web yang direka bentuk dengan struktur yang informatif memudahkan orang ramai mengakses maklumat serta memahami peranan dan fungsi pejabat ini. Selaras dengan acuan sektor awam yang mendahulukan kepentingan rakyat dan mengutamakan pencapaian, laman web ini akan dipertingkatkan dan ditambah baik secara berterusan bagi menjamin kemudahan yang berkualiti disediakan kepada para pelanggan.


Pembinaan laman web ini memerlukan tenaga, masa dan kemahiran yang tinggi dan tidak memadai dengan usaha kumpulan pembangunan sahaja. Oleh itu, sebarang pandangan, cadangan dan komen dari semua pihak amat diharapkan untuk memperbaiki lagi laman web ini dari semasa ke semasa.

 

Sekian, terima kasih.

William Manggoi

Pegawai Daerah Sebauh