Sarawak ID | Register
×

Pentadbiran Bahagian Bintulu

Bersatu Berusaha Berbakti

Polls
Announcements

FUNGSI : SEKSYEN KHIDMAT PENGURUSAN

Pengurusan Pentadbiran AM

1)    Pengurusan Pentadbiran dan Keselamatan

2)    Pengurusan Kebersihan dan Landskap Pejabat

3)    Pengurusan Rekod, Inventori dan Stok Pejabat

4)    Pengurusan Kenderaan Rasmi

5)    Pengurusan ICT Pejabat (CIO)

6)    Pengurusan Pusat Sumber Pejabat

7)    Jawatankuasa Lembaga Perumahan

8)    Pengurusan Fungsi Berkanun (Urusan derma & Kahwin Bawah Umur)

9)    ICTSO Jabatan

Pengurusan Kualiti

1)    Mengurus, memantau dan menyelaras Pelaksanaan Inisiatif Kualiti (5S, ISO 9001:2000,KMK)

2)    Memantau Kualiti Penyampaian Perkhidmatan kepada Pelanggan (Perkhidmatan Kaunter)

3)    Menganalisa dan menyediakan Laporan berhubung Aduan Pelanggan (Tali Khidmat)

4)    Menganalisa dan membuat Laporan berkaitan pencapaian Piagam Pelanggan

Pengurusan Sumber Manusia

1)    Perancangan Sumber Manusia

2)    Pangkalan Data

3)    Pengurusan Sumber Manusia, Rekod Staff

4)   Pembangunan Sumber Manusia

5)   Latihan, Kursus dan Kerjaya Staff

Seksyen Kewangan

1)   Penyediaan Anggaran Tahunan

2)   Penyelarasan Peruntukan Suku Tahunan

3)   Pemantauan Perbelanjaan dan Pelupusan

4)   Pengurusan Perolehan, Invois, Tuntutan, Sebutharga dan Tender

5)   Pengurusan Laporan Status Perbelanjaan, Komitmen dan Sistem SIFBAS

6)   Pengurusan Lesen Pemberi Wang Berdaftar