Struktur PentadbiranStruktur Pentadbiran
Struktur Pentadbiran

Struktur Organisasi Pejabat Residen Bahagian Bintulu terbahagi kepada tiga seksyen iaitu Seksyen Perancangan Strategik & Pelaksanaan Projek, Seksyen Pentadbiran (Kewangan, Sumber Manusia, Pengurusan Pejabat dan Kualiti) dan Seksyen Perancangan & Pembangunan Sosial.

 

Tuan Jack Aman Luat
Residen Bahagian Bintulu


Passport Terkini TR Hussaini.jpg
Hussaini Bin Hakim

Timbalan Residen Bahagian Bintulu
N.52

SEKSYEN  PERANCANGAN STRATEGIK & PELAKSANAAN PROJEK

SEKSYEN PENTADBIRAN (KEWANGAN, SUMBER MANUSIA, PENGURUSAN PEJABAT & KUALITI)

SEKSYEN PERANCANGAN & PEMBANGUNAN SOSIAL

 

 

 

 

 

Pegawai Tadbir N44

Saifulbahry Bin Awie

Pegawai Tadbir, N44

Sharpini Binti Daud

Pegawai Tadbir, N41

Perancangan
Merancang, menyelaras dan menyemak semula Pelan Rancangan Pembangunan Bahagian. 

Merancang, menyelaras dan menyemak penyediaan Cadangan Program/Projek Pembangunan Bahagian Di Bawah Rancangan 5 Tahun Malaysia.

Mewujud, menyelengara dan mengemaskini sistem maklumat pembangunan bahagian.

Pemantauan
Memantau pelaksanaan Projek Pembangunan Bahagian.

Mengurus pelbagai isu mengenai pelaksanaan projek pembangunan.
(i.e pertapakan, setinggan, NCR dll)

 

Pentadbiran
Pengurusan pentadbiran, keselamatan dan kenderaan pejabat.

Mengurus agihan/ isu berkaitan kuarters dan bangunan kerajaan.

Sumber Manusia
Pengurusan pembangunan sumber manusia, rekod dan ketua masyarakat.

Kualiti
Mengurus dan memantau Pelaksanaan initiatif kualiti.

Memantau dan menambahbaikan kualiti penyampaian perkhidmatan

ICT
Mengurus hal-ehwal berkaitan dengan ICT (ICTSO).

Akaun
Pengurusan rekod inventori dan stok.

Penyediaan Anggaran Tahunan.

Pengurusan perolehan, invois, tuntutan, sebutharga dan tender.

Perancangan Sosial
Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau program berteraskan pembangunan sosial di Bahagian Bintulu

Memantau program/ aktiviti anjuran komuniti (NGO,JKKK dll)

Menyelaras dan memantau aktiviti/ program mengenai pendidikan dan pembangunan modal insan.


Perhubungan Awam dan Pengurusan Acara
Melaksana program/ aktiviti untuk memupuk hubungan diantara sektor korporat/swasta dan kerajaan.

Melaksana program/ aktiviti sosial yang berjadual/ perayaan rasmi sama ada di peringkat bahagian/ negeri atau kebangsaan.