Sarawak ID | Register
×

Pentadbiran Bahagian Bintulu

Bersatu Berusaha Berbakti

Polls
Announcements

Garis Panduan E-Penyertaan

e-Penyertaan Pentadbiran Bahagian Bintulu bermatlamat untuk mengumpul pendapat dan melibatkan rakyat dalam penentuan perkhidmatan dan polisi Kerajaan Negeri. Saluran untuk maklum balas disediakan melalui portal dan laman web agensi-agensi Kerajaan dan media sosial.  Semua maklum balas akan diterima dan diproses oleh agensi-agensi yang terlibat Pentadbiran Bahagian Bintulu ingin mengalu-alukan penyertaan elektronik semua pelanggan dan rakan-rakan sebagai salah satu faktor penting dalam proses membuat keputusan, dan dengan sukacitanya menerima komen dan pandangan anda melalui laman web kami.

Salah satu objektif utama menggunakan laman web media sosial adalah untuk meningkatkan penglibatan antara kerajaan dan orang ramai.  Untuk melakukan ini dengan berkesan dan dengan risiko yang minimum, kod awam kelakuan menggariskan tingkah laku yang sesuai untuk pengguna perlu dibangunkan, dan ia perlu diletakkan dengan jelas di atas tapak untuk rujukan mudah.

Pentadbiran Bahagian Bintulu mempunyai hak (tetapi bukan kewajipan) untuk memadam, tidak membenarkan atau memindah kandungan khususnya mana-mana Kandungan yang melanggar mana-mana syarat dalam terma penggunaan portal dalam laman web Pentadbiran Bahagian Bintulu termasuk tetapi tidak terhad kepada komen yang:Sebagai contoh, kod awam kelakuan jelas boleh menyatakan bahawa beberapa bentuk kandungan adalah dilarang dan akan dikeluarkan, termasuk :

  • Memutarbalik perkataan dan tidak berkenaan
  • Menyalahguna kepercayaan
  • Menggalakkan diskriminasi
  • Menggalakkan aktiviti haram
  • Melanggar mana-mana undang-undang atau hak harta intelek
  • Menyebabkan ancaman kepada keselamatan
  • Melanggar privasi orang lain
  • Mengandungi bahasa yang tidak senonoh
  • Melanggar undang-undang, peraturan-peraturan dan polis-polisi

Perubahan kepada Dasar ini

Jika dasar privasi ini berubah dengan apa-apa cara, perubahan itu akan dikemaskinikan di halaman ini.  Kerap meninjau halaman ini boleh membantu anda mengikuti pengemaskinian maklumat yang dikumpul, bagaimana maklumat itu digunakan, dan dalam apa keadaan, jika ada, maklumat itu dikongsikan dengan pihak lain.

Pertanyaan atau Aduan

Jika anda ada pertanyaan atau aduan tentang dasar privasi ini atau Portal ini, anda boleh menghubungi kami melalui bahagian Maklum Balas kami.