FAQ
[+] 1. Berapa lamakah proses permohonan Surat Tikah Adat Iban Dan Adat Kayan-Kenyah?
[+] 2. Bolehkah orang lain mewakilkan untuk memohon permit membeli peluru
[+] 3. Selain dari waris, siapakah yang perlu hadir untuk urusan Probet?
[+] 4. Berapa lamakah senapang patah perlu diperiksa?
[+] 5. Berapa lamakah tempoh membaharui lesen senapang patah?