Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-Kontraktor Tempatan yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) di Bahagian Bintulu dalam Kelas dan Jenis Pendaftaran yang berkaitan serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini bagi kerja seperti yang dinyatakan dalam Notis ini. Sila download NOTIS IKLAN TENDER di sini.