Sebutharga adalah dipelawa daripada Kontraktor-Kontraktor Bumiputera tempatan di Daerah  Bintulu yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB), memiliki Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah bagi kerja-kerja seperti yang dinyatakan dalam Notis ini. Sila download NOTIS SEBUTHARGA di sini.