Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor tempatan di Bahagian Bintulu yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dalam Kelas dan Jenis Pendaftaran yang berkaitan serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini bagi kerja-kerja seperti yang dinyatakan dalam Notis ini. Sila download NOTIS IKLAN TENDER KERJA di sini.